Soroptimist rally: september 2003

víťaz: Betkina dcéra

zahájenie

pani Zajacová - ďakujeme jej za kužely

pred vyhlásením víťazov (prvá pomoc je pripravená)

odovzdávanie cien: 3. miesto p. Ostatníková - LIONS

takto to vyzeralo na štarte

najlepší čas dosiahla Valika na bicykli v soroptimistických farbách