Z lásky k Vám: 28.04.2004

Hotel Carlton SAS Radisson

 

Otvorenie podujatie - riaditeľ hotela, manažérka hotela a viceprezidentka SI

Naši najdrahší - seniori

Naši najmenší - deti z osobitnej školy

Spevácky zbor z klubu dôchodcov v Karlovej vsi