Soroptimist International
Club Bratislava

Aktuality klubu

 

SI Club Bratislava

bol založený v júni 1995 pod patronátom rakúskeho SI Club Wien Donau ako prvý klub na Slovensku. 

Počet členiek: 27.

Výbor 2017 - 2019

Prezidentka: Alena Oreničová

e-mail: aorenicova@googlemail.com

Viceprezidentka: Oľga Bakossová

e-mail: o.bakossova@upcmail.sk

Viceprezidentka: Zuzana Bartková

e-mail: bartkovazuzana@gmail.com

Sekretárka: Barbora Laucká-Vítová

e-mail: barbora.vitova@chello.sk

Pokladníčka: Gizela Plavcová

e-mail: swimmer@chelo.sk

Výbor 2015 - 2017

Prezidentka: Daniela Stábová

Viceprezidentka: Oľga Paulusová

Viceprezidentka: Irena Michalicová

Sekretárka: Alena Oreničová

Pokladníčka: Gizela Plavcová

Výbor 2013 - 2015

Prezidentka: Anna Mrázová

Viceprezidentka: Eva Chudinová

Viceprezidentka: Dagmar Števíková

Sekretárka: Zuzana Bartková

Pokladníčka: Gizela Plavcová

Výbor 2011 - 2013

Prezidentka: Eva Sladká

Viceprezidentka:  Anka Mrázová

Viceprezidentka: Alena Oreničová

Sekretárka: Zuzana Onderiková

Pokladníčka: Gizela Plavcová

Výbor 2009 - 2011

Prezidentka:  Barbora Laucká-Vítová

Viceprezidentka:  Zuzana Bartková

Viceprezidentka: Eva Sladká

Sekretárka: Gitka Šebová

Pokladníčka: Gizela Plavcová

Výbor 2007 - 2009

Prezidentka:  Oľga Bakossová

Viceprezidentka:  Jana Markechová

Viceprezidentka: Alena Oreničová

Sekretárka: Dagmar Števíková

Pokladníčka: Gizela Plavcová

Komisie

Ekonómia a sociálny rozvoj: Onderiková

Vzdelávanie a kultúra: Čierna

Životné prostredie: Lenártová

Zdravie: Šuchová

Práva žien: Stábová

Porozumenie: Bakossová

Rozvoj: Bakossová

Právne otázky: Števíková