15 výročie: 1.-3.október 2010

Coburg a vietor na hrade

Naša "jubilejná" prezidentka

Dámy z Prahy a Brna

Torta s prvou a jubilejnou prezidentkou